معرفی و عملکرد معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سید احمد برآبادی 
 معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
 سید احمد برآبادی


تلفن تماس مستقیم:32459186 - 056

مسئولین بخش های معاونت:
ذیحساب: آقای غلامرضا منصوری راد
امور مالی: آقای مجید جعفری
امور اداری: خانم فاطمه خسروی

کارگزینی : لیلا سرگزی
کارپردازی: آقای علی دادورنژاد
امین اموال اداری: آقای محمد سبزه کار
امور حقوقی: آقای علیرضا مسافری
آمار و فناوری اطلاعات: آقای سیدمحمدهادی انوری
آموزش: خانم فاطمه زهرا قوسی
دبیرخانه: خانم آسیابانی

شرح وظایف:
راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه اداره کلاستان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف اداره کل و نظارت براجرای آنها
برنامه ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاه های اطلاع رسانی
نظارت براجرای نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف اداره کل در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
نظارت برحسن جریان اداری و مالی اداره کل استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره کل استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط

* عنوان پست : کارشناس برنامه ریزی و بودجه
شرح وظایف:
جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص درآمدها و منابع آنها، مواد هزینه و مبانی پرداخت ها و نیز طرحها، پروژه ها و برنامه های در حال اجراء
بررسی و مطالعه قوانین، مقررات و نظام بودجه ریزی در اداره کل
بررسی و مطالعه قوانین و مقررات عمومی بودجه، قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره های بودجه
بررسی، مطالعه و شناخت راهکارهای افزایش درآمدهای اداره کل
برآورد و پیش بینی اعتبارات هزینه ها در هرسال مالی در چارچوب ضوابط مقرر
تهیه و تدوین بودجه سالانه در قالب روش های متعین متناسب با برنامه ها، فعالیتها و تحولات
یشنهاد بهنگام بودجه های سالانه و پیگیری و عنداللزوم دفاع برای تصویب اعتبارات
تخصیص اعتبارات در قالب موازین مربوط و در مقاطع زمانی تعیین شده برحسب نقدینگی و ابلاغ اعتبارات
نظارت مستمر برعملکرد بودجه جاری و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار
گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرحها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های اداره کل استان
بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه
بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرحها و برنامه ها در انطباق با اهداف آنها
ارائه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های در دست اجراء
اظهارنظر درخصوص اختصاص اعتبارات باتوجه به میزان پیشرفت طرحها و برنامه ها
تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات
انجام سایر امورارجاعی


* عنوان پست: کارشناس امور حقوقی و املاک
شرح وظایف:
بررسی درخواستها، شکوائیه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف اداره کل
جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی
تهیه متن قراردادهای منعقده
شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها
رسیدگی به شکایات واصله در حدقوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا اداره کل ارجاع کننده
تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان مرکزی
حضور در مراجع قضایی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برعلیه اداره کل استان
تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات
اظهارنظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات اداره کل
انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
اظهارنظر درخصوص تبدیل کاربریها
تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض
تعیین سنجش کردن زمینهای واگذار شده (تحویل چهار میخ)
رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده
اظهارنظر کارشناسی درخصوص شرایط املاک
شماره گذاری املاک و کدگذاری
انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن
تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع
انجام سایر امور ارجاعی

* عنوان پست: کارشناس امور اداری
شرح وظایف:
جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص وضعیت نیروی انسانی اداره کل استان از نظر کمی کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ...
جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات درخصوص اداره و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، اداره و ساختار تشکیلاتی، اموررفاهی و نظایر آن
بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی واداره استان
بررسی، تحلیل و اظهار نظر درخصوص اموراداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق
شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
ارایه نظرات و پیشنهادات درخصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به میته و کمیسیون های ذیربط
بررسی و مطالعه درخصوص نوآوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثر تکنولوژی در مدیریت
انجام سایر امور ارجاعی مربوط


* عنوان پست: مسئول کارگزینی
شرح وظایف:
برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا ازسیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری
تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان
گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت، مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن
نظارت برتهیه پیش نویس مکاتبات
نظارت بر تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز
تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق
انجام سایر امور ارجاعی مربوط


* عنوان پست: کارشناس امورمالی
شرح وظایف:
مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد براساس موازین و مقررات ذیربط
بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی
بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذیربط
تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
تهیه گزارش از میزان در آمدها به تفکیک منابع مربوط
تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط
اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکردهای مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب نهایی
انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
انجام سایر امور ارجاعی مربوط


* عنوان پست: حسابدار
شرح وظایف:
دریافت اسناد و مدارک هزینه و ملحقات آنها
بررسی و کنترل اسناد از نظر انطباق با هزینه ها، قوانین و مقررات ذیربط
ثبت و ضبط اطلاعات و اعتبارات اسنادی در دفاتر مالی سیستم های کامپیوتری و تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی مربوط
انجام عملیات حسابداری در دفاتر مربوطه و نگهداری حسابهای مختلف
بازبینی، کنترل و تنظیم حسابهای بانکی
کنترل موجودی حساب های بانکی و رفع مغایرتهای احتمالی
ارائه ترازنامه و بیلانهای مالی به صورت ادواری و حسب نیاز
صدور چک با رعایت موازین ذیربط و تحویل در قبال دریافت رسید
محاسبه و تعیین مبالغ قابل پرداخت کارمزدها، مالیات، ابطالی ها، کسورات، پیش پرداختها، علی الحسابهای قانونی و سایر موارد نظیر آنها
رسیدگی و کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها و پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی
اخذ سند، چک، حمایت مالی سپرده و تحویل آن در صورت تحقق تعهدات
ثبت و ضبط و نگهداری حسابهای مربوط براساس سیستمهای مالی متعارف و با رعایت دستور العملهای مربوط
مطالعه، بررسی و حصول اطلاع و مقررات مالی و دقت در اجرای درست آنها
انجام سایر امور ارجاعی مربوط

* عنوان پست: حسابدار و امین اموال
شرح وظایف:
دریافت اسناد و مدارک مالی و بازبینی و کنترل آنها
انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد
ثبت و ضبط عملکردها در دفاتر مالی و یا سیستم های رایانه طبق نظر مسئولین ذیربط
رسیدگی و کنترل حساب ها مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسئولین
دریافت اسناد و مدارک اموال و دارایی ها
تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها براساس روش های تعیین شده
نصب برچسب کالا، ذکر مشخصات
تهیه و تنظیم فرم ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم
ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارایی ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه
بررسی گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش های لازم
حذف اموال مستعمل، خارج از رده و اسقاطی از دفاتر سیستم های مالی طبق نظر مسئولین
انجام سایر امور ارجاعی مربوط

* عنوان پست: مسئول دبیرخانه
شرح وظایف:
کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسالی در سیستم های دفتری و رایانه
تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک
نظارت برنگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده
راهنمایی و هدایت اپراتورها در استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات
درخواست مسایل، تجهیزات، لوازم مورد نیاز دبیرخانه
گزارش نواقص و کمبودهای سیستم های رایانه برای رفع به موقع عیوب و نارسایی ها
کنترل و راهنمایی کارکنان برای تهیه نسخ پشتیبان بطور ادواری
کنترل و راهنمایی مسئولین بایگانی دز شمارش اوراق پرونده، ارسال و پیگیری اعاده آنها
انجام سایر امور ارجاعی مربوط

* عنوان پست: کارشناس فن آوری اطلاعات
شرح وظایف:
شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها
به کارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاء کارآیی سیستم های موجود و با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها و فایل ها
طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم
بررسی نیازهای اطلاعاتی واحد مربوط و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست های رسیده
طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی
نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات، فایل های ورودی و جداول خروجی و تغییرات انجام شده مستندات و متون
آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی
آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد
تهیه برنامه های لازم با رعایت قواعد برنامه نویسی
انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز
نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزار رایانه ها و دستگاههای جانبی
انجام سایر امور ارجاعی مربوط


* عنوان پست: مسئول تدارکات و خدمات
شرح وظایف:
برنامه ریزی و بررسی نیازهای تدارکاتی از نظر کمی و کیفی
ررسی شناخت و حصول اطلاع از مراکز فروش معتبر کالا تجهیزات و مواد مورد نیاز
آگاهی از قوانین و مقررات مالی ، بازرگانی و تدارکاتی دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید، فروش و تامین کالا ، لوازم و ملزومات
گردآوری اطلاعات از مراکز و بنگاههی فروش کالا و تجهیزات و کسب اطلاعات از مشخصات استاندارد های کیفی فرآورده ها و محصولات مورد نظر
اخذ نیازهای حوزه های مختلف برای اجناس ، کالاها ، تجهیزات و مواد
اقدام برای گشایش اعتبارات، ثبت سفارشات، امور گمرکی، ترخیص کالاها و تجهیزات در صورت لزوم
نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات خریدهای داخلی از طریق مناقصه های عمومی
همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم اظهار نامه ها ، دستورالعمل ها ، مکاتبات
انجام سایر امور ارجاعی مربوط


* عنوان پست: کار پرداز
شرح وظایف:
اخذ برنامه کار از مسئولین مربوط
درخواست و دریافت تنخواه از مسئولین ذیربط
اقدام لازم برای استعلام بهاء از مراکز و بنگاههی مربوط
گزارش استعلام بهاء بعمل آمده از مراکز خرید به مسئولین با ارایه نمونه کالا، اسناد و پیش فاکتورهای لازم
اقدام برای تهیه و تدارکات کالا، اجناس، مواد و تجهیزات طبق برنامه و استانداردهای تعیین شده با نظر مسئولین ذیربط
اقدام برای ترخیص کالا و اجناس از گمرک در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسئولین
تطبیق مندرجات اظهار نامه ها با مشخصات کالا، نمونه برداری از کالا در صورتلزوم برای ارسال به آزمایشگاه
تنظیم صورت مجلس در صورت نواقص کالا در هنگام ترخیص
تحویل کالا، اجناس و مواد تدارک دیده شده به انبار و دریافت رسید
تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر یا سیستم رایانه
تشکیل پرونده و بایگانی اسناد و مدارک تدارکات
واریز تنخواه گردان به حساب های مربوط پس از اتمام مبلغ و تسویه حساب
انجام سایر امور ارجاعی مربوط

نظر دادن