اطلاع رسانی خدمات

 

شناسنامه خدمات سرمایه گذاری

فرایند درخواست و صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري
فرآیند اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فرآیند صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

شناسنامه خدمات میراث فرهنگی

فرایند فروش ، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان
فرایند صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي
فرایند ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
فرایند ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی
فرایند ثبت آثارطبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
فرایند صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی
فرایند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

 

شناسنامه خدمات صنایع دستی

توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی
صدور و تمدید جواز کارگاهی
صدور پروانه تولید انفرادی
صدور پروانه تولید کارگاهی

 

شناسنامه خدمات گردشگری

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 

مدارک، فرآیند و فرم های مورد نیاز اقامتگاه های بوم گردی

فرم تعهدنامه استحکام بنا و آتش نشانی

فرایند و مدارک لازم جهت پروانه بهره برداری و موافقت اصولی اقامتگاه بوم گردی

فرم استعلام دهیاری و شورا

فرم معرفی مدیر و تعهد نامه عدم اشتغال متقاضی مدیریت تاسیسات گردشگری

فرم گوهی سابقه کار

 

مدارک مورد نیاز صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری

 

مدارک و فرم های مورد نیاز دفاتر خدمات مسافرتی

آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

فرم تعهد نامه عدم اشتغال مدیرفنی بند ب

فرم قرارداد گشت خارجی

فرم قرارداد گشت داخلی

فرم گوهی سابقه کار

مدارک لازم جهت دریافت مجوز بند ب

 

راهنمای تخصصی طبقه بندی موضوعات پژوهشی

راهنمای تخصصی طبقه بندی موضوعات پژوهشی

فرآیند ثبت آثاردر فهرست آثار معنوی