خدمات الکترونیک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

e-services

در این صفحه فهرست کلیه خدمات الکترونیک در دسترس سازمان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی را مشاهده می کنید. برخی از این خدمات ممکن است به دلیل عدم موازی کاری در پرتال سازمان ارایه شود.

فرایند انجام کار به صورت دسته بندی شده در قالب حوزه های محتلف سازمانی در قالب فایل های تصویری و اسناد در دسترس می‌باشد. چنانچه فرایند خاصی را مشاهده نکردید، موارد را از طریق فرم «تماس با ما» در میان بگذارید.

خدمات الکترونیک حوزه گردشگری و سرمایه گذاری

خدمات الکترونیک حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی

خدمات الکترونیک حوزه موزه ها و اموال فرهنگی