سرو زول

در روستای زول، درختان کهنسالی از گونه سرو و چنار که از درختان بومی منطقه خراسان جنوبی می باشند وجود دارند. درخت کهنسال سرو زول با توجه به قطر و بررسی شرایط فیزیکی آن، به سن کهنسالی رسیده است.

در شکل ظاهری وضعیت آن سالم بنظر رسیده و کاملا" شاداب می باشند. شاخه های آن موجب بوجود آمدن تاج پوشش کروی و بسیار زیبا برای آن شده است و سطحی حدود 8/62 مترمربع را شامل می گردد. این درخت زیبا به صورت تک و شاخص در میان زمین های کشاورزی واقع شده و اطراف آن را درختچه های زرشک و گیاهان علفی احاطه کرده اند. این درخت از دیدگاه مردم روستا نمادی از استقامت بوده و موجب برکت و فراوانی محصولات زمین های اطراف، خصوصا زرشک می باشد. مردم معتقدند زمینهای اطراف درخت به خاطر وجود آن همیشه بارور و پر محصول هستند و صدمه به آن موجب خشکسالی و نابودی محصولات کشاورزی می شود به همین دلیل و به جهت قرارگرفتن آن در میان زمین های کشاورزی از لحاظ آبیاری مشکل چندانی ندارد. دخیل هایی که بر شاخه های این درخت بسته شده نشان از تقدس و اعتقادات عمیق مردم دارد. قدمت این درخت تقریباً 700 تا 800 سال می باشد.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • نام اثر: سرو زول
  • نوع اثر: درختان کهنسال
  • شماره ثبت ملی: 198
  • تاریخ ثبت اثر: چهارشنبه, 29 مرداد 1393
  • شهرستان: قاینات
  • طول جغرافیایی: 0
  • عرض جغرافیایی: 0
  • ارتفاع از سطح دریا: 0
  • نشانی اثر: خراسان جنوبی - قاینات - روستای زول
نظر دادن