مسجد چهار درخت

مسجد چهاردرخت در حاشیه غربی میدان تاریخی چهار درخت یکی از مساجد معتبر تاریخی شهر بیرجند است.

بنا دارای دو ورودی است که یکی در ضلع شرق به صحن مسجد راه دارد و دیگری در ضلع جنوب و مستقیما به شبستان ستوندار مرتبط است. فضاهای معماری مسجد عبارتند از ورودی شرقی، ورودی جنوبی، شبستان ستوندار و صحن. تزیینات آجر کاری ورودی شرقی و رسمی بندیهای ورودی جنوبی زینت بخش بنا هستند. در غرب مسجد چهاردرخت مسجد عاشورا قرار دارد که در گذر زمان تغییرات زیادی کرده به گونه ای که ایوان شرقی و بخشی از صحن آن تخریب شده و ساختمان جدیدی در دو طبقه ساخته شده و اصالتهای تاریخی و معماری آن را دستخوش تغییرات فراوانی کرده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مسجد چهار درخت
 • نوع اثر: مسجد
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 2404
 • تاریخ ثبت: سه شنبه, 02 شهریور 1378
 • نوع کاربری و استفاده: مسجد
 • مالکیت: وقفی
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: بیرجند
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مطهری - چهار درخت
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 0
نظر دادن