معرفی و عملکرد معاونت میراث فرهنگی

معرفی و عملکرد معاونت میراث فرهنگی

علی شریعتی منش
 معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

photo 2016 07 18 11 49 08
تلفن تماس مستقیم: 32459441 - 056
معرفی پرسنل و جایگاه آنان :
سیداحمد برآبادی مسوول حوزه پژوهشی
علیرضا نصرآبادی مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند
محمد علی جنتی فر مدیر پایگاه باغهای تاریخی استان
سیده رقیه زعفرانلو کارشناس ارشد ثبت محوطه های تاریخی
زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی
طاهره مال اندوز کارشناس ثبت بناهای تاریخی
محمد رضا سروش کارشناس باستان شناسی
محمد علی بزرگمهر کارشناس ارشد ناظر فنی استان
پریسا جمشیدی کارشناس مسئول حرایم و ناظر فنی استان
کاظم شبنم زاده کارشناس ناظر فنی استان
حمزه حمزه کارشناس ارشد ناظر فنی استان
کاظم مختارنیا کارشناس ارشد ناظر فنی استان و مدیر پایگاه پژوهشی بافت بشرویه
غلامحسین شعیبی کارشناس و مسئول موزه های استان
تکتم بهروش موزه داری
جواد سیروسی کارشناس باستان شناسی
فریبا کاهنی کارشناس مردم شناسی
محمد فرجامی کارشناس ارشد باستان شناسی

** شرح وظایف
سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی و مدیریت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مربوط.
تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم در خصوص حفاظت، نگهداری، مرمت و احیاء میراث فرهنگی غیر منقول، اموال و اشیاء تاریخی و نظارت بر حسن اجرای آنها در سطح استان.
برنامه ریزی به منظور شناسائی آثار و بافت های ارزشمند فرهنگی – تاریخی و پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی.
بررسی ارزش و قابلیت آثار تاریخی غیر منقول، اموال فرهنگی- تاریخی، میراث معنوی و انجام اقدامات لازم برای ثبت آنها در فهرست جهانی.
بررسی و پیشنهاد حریم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت های تاریخی و انجام اقدامات لازم برای تصویب آنها.
بررسی طرح های اضطراری به منظور حفاظت، استحکام بخشی، ساماندهی، مرمت و احیاء آثار تاریخی غیر منقول و نظارت بر اجرای طرح های مزکور.
ساماندهی اموال منقول تاریخی و تهیه شناسنامه فنی و فهرست مورد نیاز برای آنها.
شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی موجود در محدوده جغرافیائی اجرای کلیه طرح های عمرانی و اعلام نظر تخصصی در خصوص طرح های مذکور از دیدگاه میراث فرهنگی.
بررسی و مطالعه به منظور توسعه پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم استان و نظارت بر فعالیت و عملیات پایگاه های موجود.

 

قوانین و مقررات حوزه میراث فرهنگی 

قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور (برای دانلود کلیک کنید)

اساسنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها (برای دانلود کلیک کنید)

ضوابط و حرایم (برای دانلود کلیک کنید) 

قانون ثبت آثار ملی(برای دانلود کلیک کنید) 

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت  (برای دانلود کلیک کنید) 

نظر دادن